Over Ons

Natuur inclusief telen voor de gezondste groentes

Biodynamisch telen laat de natuur zijn werk doen om zowel een optimaal gewas, aantoonbaar gezondere groente en met minimale impact voor de omgeving

De Bodem

Eén van de vereisten voor de biologische certificering is dat de planten in de aarde staan en niet op substraat. Logisch, vindt Frank: ‘Kwalitatief goede biologische producten telen lukt alleen in een omgeving waar de bodemvruchtbaarheid op orde is, waardoor zich sterke planten ontwikkelen die over een natuurlijke weerbaarheid beschikken. Een sterke plant is minder vatbaar voor schimmels en ziektes, waardoor ingrijpen door de teler veel minder nodig is. Alles begint dus bij de basis: de bodem.’

Niet kerende grondbewerking

Voorheen werd de bodem gefreesd, maar sinds een aantal jaren gebeurt dat niet meer. De bodem wordt zoveel mogelijk met rust gelaten. Om de planten in de kas van voldoende voedingsstoffen te voorzien, wordt de bodem in de winter, als de kas leeg is, met biologische compost verrijkt. De compost wordt door een grote hoeveelheid wormen en andere bodeminsecten ondergewerkt. De bodem heeft een kruimige structuur met veel lucht, een goed watervasthoudend vermogen en is rijk aan organische stof.

Sterke planten en natuurlijke vijanden

Weerbare, sterke planten kunnen meer hebben en zijn minder vatbaar voor ziektes, zodat gewasbescherming nauwelijks nodig is. Het bedrijf heeft een relatief breed assortiment producten – gebaseerd op de vraag van de klant, maar ook om een evenwicht in de kas te bereiken. Aubergine is een hele goede gastheer voor diverse luisbestrijders en wordt daarom graag naast paprika geplant. De geur van tomaat schrikt bepaalde plagen van de paprika af. Op basis van dat soort ervaringen worden die drie gewassen in dezelfde kas gekweekt.

Mussen

 Al jaren wonen kolonies mussen in de kassen, geheel vrijwillig. Frank is blij met ze, want ze eten onder andere de rupsen en pissebedden op. Als de mussen  bij hoge aantastingen onvoldoende  rupsen opruimen is  plaatselijk toepassen van biologische gewasbescherming een allerlaatste redmiddel. Want biologisch-dynamisch werken heeft als doel om een evenwichtig systeem te vormen waarin je niet ingrijpt. 

Biodiversiteit ook buiten de kas

De stroken buiten de kassen zijn ingezaaid met inheemse bloemen. Deze bloemen trekken insecten aan die helpen bij het beheersen van bijvoorbeeld luizen en witte vlieg. Rondom de kassen zijn knotwilgen en fruitbomen geplant.

Wilt u meer weten over Kwekerij F.J.J. de Koning ?

Neem dan nu contact met ons op via de contact pagina.

Biodynamisch Telen draait om op een duurzame manier het sluiten van de kringloop

Biodynamisch telen is een veel verdergaande methode van biologisch telen. De leer van Rudolf Steiner gaat er vanuit dat planten op natuurlijke basis groeien en er sprake is van een evenwichtige balans tussen natuur, dier en de kosmos. Er wordt gekeken naar de inzet van preparaten, biodiversiteit, natuurkracht, de vier elementen en een zoveel mogelijke naleving van een gesloten kringloop.

Preparaten

Jaarlijks worden er diverse preparaten ingezet om hiermee de levensprocessen van de bodem en planten te stimuleren en te ondersteunen. Deze preparaten worden in een dierlijk omhulsel tijdelijk begraven in de grond om de krachten die in de kosmos en aarde leven op te nemen. De preparaten worden, na gemixt te zijn met water, uitgeworpen.

biodiversiteit op orde is, waardoor zich sterke planten ontwikkelen die tegen een stootje kunnen. Een sterke plant is minder vatbaar voor schimmels en ziektes, waardoor ingrijpen door de teler veel minder nodig is. Alles begint dus bij de basis: de bodem.’

Biodiversiteit

Boeren en tuinders zorgen voor een afwisselend landschap waarbij meer levensvormen komen kijken. Door het hebben van een bijenkorf en een bloemenstrook worden er andere insecten aangetrokken die moeten zorgen voor een goede balans van natuurlijke plagen in de kassen. Ook vind er elk jaar een teeltrotaties plaats in de kassen om onze bodem niet uit te putten.

Natuurkracht

De planten groeien op basis van natuurlijke invloeden. De bodem wordt regelmatig gecontroleerd op bodemleven en er wordt compost ingebracht van dierlijke meststoffen welke van bevorderlijk zijn voor de bodemvruchtbaarheid. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt ter bevochtiging van de planten. Daarnaast zijn ook komische invloeden van belang zoals de stand van de zon en de maan.

Gesloten Kringloop

Het ideaal beeld van biodynamisch telen is hebben van een weerbaar gewas dat is ontwikkeld op basis van natuurlijke kringlopen. Door het hergebruik van grondstoffen, natuurlijke-, dierlijke- en komische invloeden ontstaat er een weerbaar gewas.

Biodynamisch Telen draait om op een duurzame manier het sluiten van de kringloop

Biodynamisch telen is een veel verdergaande methode van biologisch telen. De leer van Rudolf Steiner gaat er vanuit dat planten op natuurlijke basis groeien en er sprake is van een evenwichtige balans tussen natuur, dier en de kosmos. Er wordt gekeken naar de inzet van preparaten, biodiversiteit, natuurkracht, de vier elementen en een zoveel mogelijke naleving van een gesloten kringloop.